B-Select Kiến An

1028 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng.

Địa chỉ: 1028 Trần Nhân Tông - Kiến An- Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 2826 229 / 0901508232.

Fanpage: https://www.facebook.com/B-Select-Kiến-An-105187394162788/

dịch vụ.

khuyến mãi.

micbridyokodungoodyearconpirelli