Tác dụng của việc vệ sinh kim phun, gọng hút

đoạn này nói về nguyên nhân, tác hại của việc lắng cặn trong buồng đốt của động cơ và tác dụng, ý nghĩa của việc thực hiện thao tác vệ sinh định kỳ.

micbridyokodungoodyearconpirelli