Hệ thống cửa hàng

Trụ ở chính Bùi Viện
Chi nhánh Kiến An
Chi nhánh Lê Hồng Phong
Chi nhánh Hoàng Văn Thụ
Chi nhánh An Dương
Chi nhánh Thủy Nguyên
micbridyokodungoodyearconpirelli